<<  >>

opdrachtgever:

Familie Coumans

locatie:

Nieuwe Baan 1, te Tienray

programma:

Woning splitsing

omvang:

Inhoud:1010m³ Oppervlak:245m²

status:

Ontwerp

omschrijving:

Deze voormalige bakkerij met woning is in twee wooneenheden opgesplitst. Bij het opzetten van het ontwerp is er gekozen om de bestaande gevel-indeling zoveel mogelijk in takt te laten. Door de bestaande kozijnen opnieuw in te delen krijgt de woning weer zijn vroegere karakter. Omdat het perceel is volgebouwd met bijgebouwen en er dus vrijwel geen plek was voor het creŽren van een tuin. Is ervoor gekozen, het dak van de oude bakkerij te slopen. Hierdoor ontstaat er een door de bestaande wanden ommuurde tuin. Verder is de bestaande indeling aangepast op de woonfunctie.